Skup katalizatorów

Skup katalizatorów

Cena katalizatora ustalana jest indywidualnie dla każdej sztuki.

Na cenę maja wpływ takie czynniki jak:

  • zawartość metali szlachetnych w katalizatorze
  • ceny metali na giełdach światowych
  • kursy walut
  • stopień zużycia katalizatora